Elisabet Takehana's picture

Elisabet Takehana

LIM College